Gezonde leefomgeving: een brede definitie

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. 

Een schone en veilige omgeving is een omgeving die:

  • uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten;
  • fietsen, wandelen en OV-gebruik stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid
  • er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten;
  • rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners en specifieke bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, lagere inkomensgroepen);
  • een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem, externe veiligheid) heeft;
  • voldoende groen, natuur en water en aandacht voor klimaatadaptatie heeft;
  • gezonde en duurzame woningen heeft;
  • een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft;
  • een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (bijvoorbeeld woningen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, sport) heeft.

Het heeft dus zowel betrekking op de fysieke als sociale omgeving.

Bron: RIVM